Zaposleni

1. Damjana   Korošec ravnateljica
2. Karmen Tič pomočnica ravnateljice, učiteljica OPB, individualne učne pomoči
3. Nina Novak pedagoginja
4. Barbara Čampa učiteljica individualne učne pomoči, učiteljica OPB
5. Jožica Ambrožič učiteljica dodatne strokovne pomoči
6. Jasna Salokar učiteljica razrednega pouka, učiteljica JV
7. Klaudija Korpar učiteljica razrednega pouk
8. Nives Testen učiteljica razrednega pouka, učiteljica JV
9. Mojca Pintarič učiteljica razrednega pouka
10. Zvonka Robič učiteljica razrednega pouka
11. Saša Vlah učiteljica razrednega pouka
12. Monika Valič učiteljica razrednega pouka
13. Renato Planinšek učiteljica razrednega pouka
14. Maja Bergant učiteljica angleščine
15. Manca Bokal učiteljica razrednega pouka
16. Karmen Potokar učiteljica OPB
17. Tatjana Velkova učiteljica razrednega pouka
18. Špela Gavrilov učiteljica kemije, gospodinjstva, SPH,NPH, OPB
19. Nina Štrumbl učiteljica slovenščine
20. Emira Najdenova učiteljica razrednega pouka
21. Andreja Marinšek knjižničarka
22. Jelka Flis učiteljica likovne vzgoje, likovnega snovanja, OPB
23. Nevenka Dušak učiteljica matematike, tehnike in tehnologije, JV
24. Aziza Blažević učiteljica matematike, fizike
25. Klemen Prebil učitelj  fizike, multimedije, računalniških omrežij, urejanja besedil, organizator računalniških dejavnosti
26. Bojana Franetič učiteljica angleščine
27. Tjaša Salobir učiteljica angleščine,zgodovine, PB
28. Srečo Haler učitelj naravoslovja, biologije, gospodinjstva, čebelarstva, OPB
29. Milanka Celić učiteljica  nemščine
30. Irena Baraga učiteljica geografije in zgodovine
31. Romana Dvoršak organizatorica šolske prehrane
32. Jure Kozjek učitelj športne vzgoje, športa za sprostitev, izbranega športa, športa za zdravje
33. Anja Erjavec učiteljica razrednega pouka
34. Miša Mlakar učiteljica razrednega pouka
35. Vanja Jovićević učiteljica razrednega pouka
TEHNIČNI KADER DELOVNE NALOGE
1. Majda Cajhen
(nadomešča: Tina Tratnjek)
poslovna sekretarka
2. Brigita Kozjek računovodkinja
3. Andreja Rolih računovodkinja
4. Marijan Hren hišnik
5. Zdenko Sadilek kuhar
6. Ivica Šubic kuharica
7. Zlatka Šikonja kuharica
8. Staka Mitrović kuhinjska pomočnica
9. Milanka Pevlić kuhinjska pomočnica
10. Simoneta Rupnik kuhinjska pomočnica
11. Danijela Basarić kuhinjska pomočnica
12. Safeta Ajderpašić čistilka
13. Sutka Kadirić čistilka
14. Zina Ikanović čistilka
15. Izeta Omanović čistilka
16. Draguna Balić čistilka

(Skupno 7.203 obiskov, današnjih obiskov 6)