Naloge šolskega knjižničarja

 1. Interno bibliotekarsko strokovno delo
 • strokovna dejavnost knjižnice po zakonu obsega zbiranje, strokovno obdelovanje, hranjenje, predstavljanje in izposojanje knjižničnega gradiva;
 • knjižničar vodi vsakodnevne statistike in druge pomembne dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva;
 • oblikuje letni delovni načrt knjižnice;
 • vodi razvojno in raziskovalno delo in
 • administrativno-tehnična opravila.
 1. Bibliopedagoško delo
 • knjižničar oblikuje letne priprave na pouk v knjižnici (Knjižnična informacijska znanja, v nadaljevanju KIZ);
 • ob izposoji skrbi za individualno bibliopedagoško delo z učenci (lahko v vlogi ob informacijske službe ali pa zgolj kot motivacija, svetovanje, usmerjanje, vzgoja, preverjanje veščin in pomoč);
 • bibliopedagoško delo poteka tudi z oddelki in skupinami:
  • pedagoške ure KIZ z oddelki;
  • vodenje knjižničarskega krožka;
  • ure pravljic;
  • organizacija in priprava knjižnih razstav ter
  • organizacija in vodenje srečanj z ustvarjalci.
 1. Strokovno sodelovanje s strokovnimi delavci šole
 • knjižničar in učitelji sodelujejo ob načrtovanju in pri izvedbi bibliopedagoškega dela (KIZ) in kulturnih prireditvah;
 • knjižničar se z učitelji posvetuje o nakupu knjižnih novosti za šolsko knjižnico;
 • knjižničar skupaj z učitelji organizira branje za bralno značko in druga branja v šolski knjižnici;
 • knjižničar organizira izobraževanja za delavce šole.
 1. Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje v šoli in drugih institucijah
 • knjižničar mora za uspešno in strokovno delovanje v šolski knjižnici nadgrajevati in izpopolnjevati svoja znanja in spretnosti
 1. Druge naloge
 • razvojno in raziskovalno delo
 • sodelovanje na kulturnih in naravoslovnih dnevih
 • priprava srečanj z umetniki in književniki (npr.: začetek in zaključek branja za bralno značko)
 • knjižni kvizi in uganke
 • učbeniški sklad
(Skupno 1.368 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost