Učenec obvezno izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. V primeru, da učenec(-nka) izbere tri ure obveznega izbirnega pouka, ima tri ure do konca šolskega leta. Med šolskim letom predmeta ne more opustiti! Odločitev je dokončna. Spreminjanje obveznih izbirnih predmetov po mesecu septembru ni več mogoče. Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in so vpisani v spričevalo.

Izbirni predmeti v 7.razredu
Izbirni predmeti v 8. razredu
Izbirni predmeti v 9. razredu

POSTOPEK IZBIRE            (10.5.2021 – 21.5.2021)

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši priložijo pisno vlogo. V vlogi navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnateljica v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. V juniju, ob vpisu v novo šolsko leto na glasbeni šoli, učenec prinese še potrdilo o vpisu. Kdor ne prinese potrdila, ima v mesecu septembru omejeno možnost izbire predmetov. Lahko se vpiše samo v tiste skupine, kjer je še prostor.

(Skupno 585 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost