Naša šola v prihodnjem šolskem letu učencem 4., 5. in 6. razreda ponuja naslednje neobvezne izbirne predmete:

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi izbirnimi predmeti, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih premetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.
V skladu z zakonom učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Prav tako je smiselno, da pouk drugega tujega jezika (nemščine) obiskuje kontinuirano do 9. razreda, če ga jezik veseli in je uspešen.

(Skupno 643 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost