Uspešni primeri dobrih praks demokratične državljanske vzgoje  in poučevanja skupnih vrednot Evropske unije

Kot predstavnik SVIZ Slovenije sem se udeležil prve delavnice in usposabljanja v okviru   Erasmus+  projekta EU CONVINCE ( EU Common Values Inclusive Education, https://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/2433-education-and-democratic-citizenship ) v soorganizaciji ETUCE ( Evropski sindikalni odbor za izobraževanje), EFEE ( Evropska zveza delodajalcev na področju izobraževanja) in ESHA ( Evropsko združenje ravnateljev) z naslovom Uspešni primeri dobrih praks demokratične državljanske vzgoje  in poučevanja skupnih vrednot Evropske unije .
EU CONVINCE projekt temelji na principih Izobraževanja za demokratično državljanstvo in skupnih vrednot Evropske Unije , ki se med drugim zavzema za usposabljanje učiteljev in drugega osebja v izobraževalnem procesu za promocijo kritičnega razmišljanja, demokratičnih vrednot, družbenega angažiranja in uporabe novih inovativnih tehnologij. Ti principi zagotavljajo avtonomijo učiteljem in drugim delavcem na področju izobraževanja pri obranavanju raznolikosti  z namenom zagotoviti vključujoče izobraževanje. EU CONVINCE ponuja orodja in metode za vključujočo kvalitetno izobraževanje  za vse, tako znotraj pouka kot v izvenšolskih dejavnostih. Projekt podpra multikulturnost, raznolikost in socialno vključevanje.
Trening je potekal  konec januarja v Rimu s predstavniki iz Belgije, Cipra, Danske, Francije, Grčije, Italije, Latvije, Portugalske, Romunije, Slovenije in Nizozemske. V manjših delovnih skupinah  smo udeleženci delili  svoje izkušnje in izzive, s katerimi se srečujemo v svojih državah, ko poučujemo človekove pravice in temeljne vrednote, prav tako pa smo se seznanili z uspešnimi in inovativnimi evropskimi pristopi na tem področju. Tako je npr. Calin Rus iz Sveta Evrope in direktor Medkulturnega inštituta iz Temišvara iz Romunije predstavil kompetence usposabljanja učiteljev na področju medkulturnega izobraževanja, dr. Catherine Lowry-O’Neill iz Šole vseživljenskega učenja v okviru Inštituta tehnologije iz Waterforda, Irska, pa je predstavila izobraževalne strategije znotraj evropskih držav na področju državljanske vzgoje in skupnih vrednot EU.
Naslednje delavnice in usposabljanja v okviru Erasmus+ EU CONVINCE projekta, ki se jih bom udeležil, bodo Celovit šolski pristop kot sredstvo preprečevanja radikalizacij in ekstremizmov v začetku marca v Parizu, ter Izobraževanje za digitalno demokratično državljanstvo v dobi interneta: izzivi in priložnosti v začetku aprila v Berlinu.
V okviru projekta bo med 29.aprilom in 9.junijem potekal brezplačni množični odprti spletni tečaj v angleškem in francoskem jeziku namenjen zainteresiranim  učiteljem, vzgojiteljem, vodjem šol, izobraževalnim sindikatom in izobraževalnim delodajalcem  v obliki treh modulov, med katerimi bo tudi modul  o celostnem šolskem izobraževalnem pristopu na podlagi človekovih pravic. Udeleženci bomo tedensko sodelovali tudi na spletnih konferencah ter reševali spletne kvize. Projekt ima tudi Facebook skupino Schools For Inclusion ( Vključujoče šole)
Zahvaljujem se SVIZ Slovenije za podporo moji udeležbi na delavnicah in usposabljanjih projekta EU CONVINCE.

Robin Dewa, sindikalni zaupnik SVIZ OŠ Nove Fužine, Ljubljana

(Skupno 222 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost