Podaljšano bivanje in jutranje varstvo

DELO V PODALJŠANEM BIVANJU

Podaljšano bivanje ne pomeni samo varstva otrok, ampak je oblika vzgojno – izobraževalnega dela, v katerem se prepletajo različne dejavnosti:
– sprostitvena dejavnost,
– organizirana prehrana,
– samostojno učenje,
– ustvarjalno preživljanje prostega časa

PREHRANA
Učenci podaljšanega bivanja imajo organizirano kosilo in popoldansko malico. Kosilo zaužijejo v jedilnici, malico pa v razredu. Učitelji v OPB jih navajamo na kulturno uživanje hrane: obvezno umivanje rok pred kosilom, navajanje na to, da bi vsaj poskusili vso hrano, jedli z jedilnim priborom in uživali pri hranjenju.

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI:
Sem sodijo:
– interesne dejavnosti
– poslušanje zgodbic, pravljic
– obisk knjižnice
– igre, sprehod
– počitek…

SAMOSTOJNO UČENJE (SU)

Znotraj te dejavnosti pišejo domače naloge oz. utrjujejo / nadgrajujejo učno snov. Čas je omejen na 45 do 60 minut. Ker imajo otroci veliko interesnih dejavnosti, ki se začno ob najrazličnejših urah, je težko določiti čas SU za vse učence naenkrat. Žal vsi učenci ne zmorejo napisati domače naloge v celoti, zato je nujno, da se starši doma pogovorite z otrokom o domači nalogi in jo pregledate.
Ali otrok napiše domačo nalogo ali ne, je njegova odgovornost in tudi odgovornost vas, ne samo učiteljice podaljšanega bivanja.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA (UPČ)

Ker imajo otroci veliko interesnih dejavnosti, ki se začno ob najrazličnejših urah, je praktično nemogoče vpeti vse učence v UPČ.
Takrat namreč izdelujemo zanimive izdelke v različnih tehnikah in z različnimi materiali, pojemo, plešemo,
igramo na instrumente, dramatiziramo besedila, telovadimo, se igramo, beremo, rešujemo dodatne naloge
v zvezi z učno snovjo, ilustriramo, eksperimentiramo…
CILJI OPB:

• navajanje na kulturno prehranjevanje,
• zadovoljevanje potrebe po počitku, gibanju,
socialnih stikih, veščinah in igri,
• razvijanje ustvarjalnosti na kulturnem,
umetniškem, oblikovalnem, tehniškem,
športnem področju,
• navajanje na samostojnost pri delu, učenju,
bivanju v skupnosti…

Spoštovani starši! Ne pozabite, da je vaša vloga pri vzgoji vašega otroka ključnega pomena in kot taka nenadomestljiva. Učitelji pa smo vam pri tem odgovornem poslanstvu z veseljem v pomoč.

AKTIV UČITELJEV OPB

(Skupno 731 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost