Šola bo za učence  4., 5. in 6. razreda  v šolskem letu 2022/23 izvajala pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

  • drugega tujega jezika: nemščina

             V skladu s predmetnikom šola izvaja pouk dve uri tedensko.

Šola učencem in staršem predlaga, da drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati pouk drugega tujega jezika neprekinjeno vsaj eno obdobje (od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda) oziroma neprekinjeno šest let, drugo in tretje obdobje skupaj (od 4. do 9. razreda).

  • računalništva,
  • tehnike,
  • šport.

OPIS NEOBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN 2022/23
Postopek izbire neobveznih izbirnih vsebin

 V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti; šport, tehnika in računalništvo, izvajajo po eno uro tedensko.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda.

Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete.  Vsebine se bodo predvidoma izvajale  v predurah ali takoj po pouku.

(Skupno 369 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost