Ponoven začetek pouka za učence 4. in 5. razreda

Obveščamo vas, da s ponedeljkom, 1. 6. 2020,  pričnejo  ob 8.20 s poukom še učenci 4. in 5.  razreda. Deset minut pred začetkom pouka (8.10) se učenci zberejo na dvorišču pred glavnim vhodom, kjer počakajo učitelja/učiteljico, da jih pospremi v učilnico. Učenci bodo v spremstvu učitelja odšli v učilnice. Predure v ponedeljek ni. Ves pouk bo potekal po starem urniku (pred COVID-19) v matični učilnici. Šolske potrebščine učenci prinesejo s seboj v šolski torbi. Po pouku jih lahko odnesejo domov (dogovor z razrednikom/ničarko).

Pri organizaciji pouka bomo upoštevali priporočila NIJZ in ZRSŠ.

Učenci naj prinesejo podpisano izjavo starša o zdravstvenem stanju otroka.

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo bo s ponedeljkom, 1. 6. za učence prve triade potekalo v prizidku, učilnica št. 13. od 6.15 ure dalje, učenci vstopajo na stranskem vhodu.

Pouk

V prvi triadi (1.-3. r.)  ni več delitve v skupine, ampak je v razredu število učencev enako kot pred COVID-19. Pouk bo spet potekal v matičnih učilnicah in se začne ob 8.20. V šolo še vedno vstopajo le učenci, brez staršev.

9. razred prične s poukom 8. 30, v matični učilnici št. 27, v eni skupini. V času pouka ne menjajo učilnic. Pouk poteka po urniku (kot pred COVID-19), z manjšimi prilagoditvami.

Vsi zgoraj omenjeni učenci ne uporabljajo garderob. Pred učilnico se preobujejo v copate, obutev lepo zložijo pred učilnico.

OPB

Če kdo od staršev prve triade zaradi vračanja na delovno mesto potrebuje popoldansko varstvo  svojega otroka do 17. ure, bomo za to poskrbeli.

Prehrana

Prehrana učencev v šoli bo organizirana po prijavah, kot pred COVID-19.  Kosilo za prijavljene učence bo v jedilnici takoj po končanem pouku. Morebitne spremembe prehrane sporočite pravočasno (romana.hlupic@guest.arnes.si).

Odhod iz šole domov:

Po končanem pouku se učenci ne zadržujejo v šoli, ampak odidejo domov.

Ravnateljica: Damjana Korošec

(Skupno 418 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost