3.mednarodno srečanje učencev in 2. projektni sestanek učiteljev, Finska/Kälviä, 2.-6.10.2016

Finski učenci in učitelji osnovne šole Lucina Hagmanin koulu so gostili 3.mednarodno srečanje projekta Get moving! Take part in the future.

V vasi, ki leži 400 km severno od Helsinkov je potekalo 5-dnevno projektno druženje učencev in učiteljev iz šestih držav, ki sodelujemo v projektu. Osnovno šolo Nove Fužine sta zastopala učenca 9. razreda, Marko Jovanović in Žan Črešnar ter učitelji Irena Babnik, Katja Cedilnik in Tadej Šeme.

 

V okviru obsežnega delavnega programa, katerega rdeča nit je bila tema »Trajnost in oblikovanje«, so učenci predstavili svoj trajnostni izdelek. Naša učenca sta predstavila trajnostni produkt OŠ Nove Fužine in aktivno sodelovala na mednarodni konferenci. Udeležili smo se slavnostne otvoritve plakatnih izdelkov, ki so bili razstavljeni na Razstavi v Knjižnici v mestu Kokkola. Na temo trajnostnega razvoja so učenci oblikovali mednarodni manifest,ki so ga zapečatili v časovno kapsulo in spustili na morje. Poleg vseh omenjenih rezultatov so učenci tekom srečanja med seboj stkali neprecenljive prijateljske vezi in pridobili jezikovne izkušnje.

Učitelji smo se na projektnih sestankih ukvarjali z vodenjem projekta, prihodnjimi nalogami in evalvacijo. Ugotovili smo, da nam je finski šolski sistem v marsičem podoben, v mnogih oblikah pa zelo drugačen. Šola kot institucija ima pomembno vlogo v življenju posameznika. Učitelj kot strokovni mentor učencu predvsem pokaže smernice in ga seznani z njegovimi odgovornostmi, izbira poti je prepuščena učencem. Šola ponuja celotno tehnično in materialno podporo, je izredno dobro organizirana, pravila so jasna in jedrnata.

Po 3. mednarodni izmenjavi učencev in projektnem sestanku učiteljev ponosno ugotavljamo, da smo v projektnem delu zelo uspešni in polni novih izkušenj, idej in izzivov gledamo naprej. V enoletnem projektnem partnerstvu smo izvedli že 3 mednarodni izmenjavi učencev, 2 projektna sestanka učiteljev, 3 mednarodne razstave plakatov, 3 mednarodne konference, oblikovali 3 mednarodne manifeste, razvijamo mehanizme za participacijo mladih v družbi in nastavljamo smernice za oblikovanje priročnika, ki bo ponudil oblike sodelovanja mladih znotraj družbe.

Za »Get Moving! Take Part in the Future« projektni tim učencev in učiteljev OŠ Nove Fužine

koordinatorica Irena Babnik